• Zwroty i reklamacje

ZWROTY

1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając, w terminie 10 dni od daty doręczenia Towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres :                                                                                                                                                                  

 

2. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym , nie używanym, nie rozpakowanym i jeśli posiada oryginalnie zgrzane opakowanie (folię) także musi pozostać w stanie nienaruszonym. Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres opisany w ust. 1 powyżej. Sugeruje się przesłanie Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.

 

3. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres wskazany w ust. 1.

 

4. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

 

1. Prosimy odesłać zwracany model na adres podany poniżej wraz z fakturą / paragonem oraz wypełnionym Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. We wskazanym oświadczeniu prosimy zaznaczyć swoją chęć wymiany. 

 

2. Różnicę w cenie towaru na wymianę oraz koszty ponownej przesyłki będą regulowane przy odbiorze za pobraniem.

 

 

 

4. Po otrzymaniu przesyłki w jak najszybszym możliwym terminie zostanie wysłany towar na wymianę.

 

5. Termin dokonania zamówienia w ramach wymiany oraz odesłania zwracanego towaru na adres sklepu Internetowego obowiązuje jak w przypadku całkowitego zwrotu towaru.

 

  • Sklep zamknięty

Sklep internetowy został tymczasowo zamknięty.Zapraszamy do sklepu stacjonarnego. Iława ul. Królowej Jadwigi 12, tel 600600760 salon@sim-net.pl